Bizkoshnica i Creative Skills Week 2023 u Beču

Prošli tjedan je naša Mirela sudjelovala na #creativeskillsweek2023 u Beču, gdje se održala godišnja skupština ECHN (europske mreže kreativnih hubova), čiji član je i naša BiZkoshnica. Tijekom boravka Mirela je sudjelovala u nizu zanimljivih konferencija i događanja, uključujući “Culture and Creativity Days in Vienna” i “Anticipating Creative Futures”. #creativeskillsweek okupio je širok spektar kreativnih pojedinaca,…