Zašto je odmor važan?

Premalo odmora može dovesti do burnouta Posao i odmor su dva neodvojiva segmenta našeg života. Cinici bi rekli kako se čitav ljudski život sastoji od ta dva dijela-kada ne radimo, odmaramo se, kada se ne odmaramo, radimo. Naše fizičko i mentalno zdravlje nešto je što trebamo njegovati svakodnevno, posebno u kontekstu našega posla. U protivnom,…