Osnove investiranja sa Ekonomskom klinikom

U sklopu projekta Društveno – poduzetnička koshnica, studentska udruga Ekonomska klinika održala je edukaciju za zaposlenike i članove BIZkoshnice o osnovama investiranja. Naučili smo definicije osnovnih ekonomskih pojmova kao što su: inflacija, oportunitetni trošak te složena kamatna stopa. Na edukaciji smo se također upoznali sa sustavom mirovinskih fondova, koja je razlika između zatvorenih i otvorenih…